Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Άκουσε με, με τα αυτιά της καρδιά σου.

Και ίσως τότε, να μπορέσεις να με δείς με τα μάτια της ψυχής σου"....
Βασικές Αρχές
Λειτουργεί με βάση το άρθρο 8 του Ν.2716 και εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές :
α. Τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2716/99
β. Τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε άλλου συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών.
γ. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του Π.Ο.Υ. και της Παγκόσμιας Εταιρείας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην WHO/MNH/MND/96.2 έκδοση του Π.Ο.Υ.
Έχοντας σαν αρχή ότι:
- τα άτομα με αυτισμό έχουν τα ιδία δικαιώματα και ανθρώπινη αξία όπως κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας, δηλαδή το δικαίωμα να είναι σεβαστά, αποδεκτά, αγαπητά,
- τα άτομα με αυτισμό έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν τις μέγιστες σε εύρος και ποικιλία καθημερινές δραστηριότητες, αυτές που είναι προφανώς δυνατές για κάθε άτομο,
- τα άτομα με αυτισμό έχουν δικαίωμα να τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής σε όλους τους τομείς της ζωή τους,
η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να υποστηρίζει την ατομική εξέλιξη των παιδιών, εφήβων και να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν όλα τα δικαιώματα.
 
RocketTheme Joomla Templates