Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Άκουσε με, με τα αυτιά της καρδιά σου.

Και ίσως τότε, να μπορέσεις να με δείς με τα μάτια της ψυχής σου"....
Σκοπός του Κέντρου Ημέρας

Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας παιδιών και εφήβων στη κοινότητα, η αντιμετώπιση των παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργικότητάς τους και η ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους ή επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς και η στήριξη των οικογενειών τους. Το κέντρο ημέρας θα συμβάλλει στη μεριμνά για την πρόληψη της υποτροπής  και  θα παρέχει θεραπεία και εκπαίδευση σε παιδιά και έφηβους με αυτισμό καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε αυτά και τις οικογένειες τους.

Επειδή τα άτομα με αυτισμό έχουν το καθένα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, πολύ προσωπικά και  ιδιαιτέρες αδυναμίες όπως και δυνατότητες, η οργάνωση του χώρου και του τρόπου ζώης τους γίνεται με γνώση αυτών των ιδιαιτεροτήτων και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται:

α) η προσωπική

β) η κοινωνική και

γ) η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του ατόμου.

- η προσωπική εξέλιξη αφορά στην αυτοϋπηρέτηση και στην αυτοσυντήρηση του ατόμου, και τα σχετικά προγράμματα αποβλέπουν στο να μάθουν στο άτομο με αυτισμό να νοιάζεται για τις προσωπικές του ανάγκες στο βαθμό των δυνατοτήτων του.

- η κοινωνική εξέλιξη αφορά την επικοινωνία, την ανάπτυξη σχέσεων με τους άλλους και την ικανοποιητική ένταξη στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον.

- η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη αφορά την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, στο βαθμό και με τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορεί να συναισθάνεται, να εκδηλώνει συναισθήματα και να αντιμετωπίζει την ένταση, το άγχος και το φόβο.

 
RocketTheme Joomla Templates