Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Το "μαζί" της δικής μου ύπαρξης ακόμη κοιμάται.

Βοήθησε με να το ξυπνήσω και να βαδίσουμε παρέα"....
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

- Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.
- Παροχή ειδικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξης για τα παιδιά, τους εφήβους με ΔΑΔ - Αυτισμό, καθώς και για τις οικογένειές τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
- Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
- Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας που βρίσκεται σε κρίση και ενδυνάμωσή της.
- Λειτουργική διασύνδεση με οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας.
- Οργάνωση και παρέμβαση στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την συνεργασία των εκπαιδευτικών.
- Προαγωγή της μελέτης και έρευνας σε θέματα αυτισμού – δ.α.δ.
- Διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση του προσωπικού.
- Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του έργου.
- Παρεμβάσεις στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο σε γενικά (κοινωνική ευθύνη , εξάλειψη στίγματος κλπ) όσο και σε εξειδικευμένα θέματα όπως οι ανάγκες και η αντιμετώπιση των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.
- Οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και φυσικών προσώπων .
- Λειτουργική διασύνδεση με άλλους φορείς των Τομέων Υγείας, Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα
Κεντρικοί άξονες του προγράμματος : ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των διαταραχών, ανάπτυξη ικανοτήτων και προγράμματα ένταξης – επανένταξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει:
- παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
- ψυχολογική υποστήριξη
- ατομική και ομαδική  ψυχοθεραπεία
- εργοθεραπεία
- ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις
- υποβοήθηση της επικοινωνίας
- λογοθεραπεία, αγωγή του λόγου
- ψυχοκινητική
- θεραπεία συμπεριφοράς
- ειδική αγωγή- ψυχοπαιδαγωγική
- ψυχαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες στην κοινότητα

Το μοντέλο θεραπευτικής παρέμβασης
Είναι πολύ σπάνιο στα κέντρα ημέρας για άτομα με αυτισμό να υιοθετείται και να εφαρμόζεται μονό μια θεραπευτική προσέγγιση η παρέμβαση. Συνήθως υιοθετείται μια εκλεκτική προσέγγιση και η εκπαιδευτική πρακτική επηρεάζεται και αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας και της ειδίκευσης του προσωπικού. Έτσι υπάρχει μια φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το μοντέλο παρέμβασης και με βάση αυτήν χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο σύνολο τους η στοιχεία..
Το μοντέλο παρέμβασης που υιοθετείται βασίζεται στην φιλοσοφία των δυναμικών  αλληλεπιδραστικών προσεγγίσεων και η εκπαιδευτική πρακτική είναι επηρεασμένη από τις θετικά προσανατολισμένες προσωποκεντρικές κατευθύνσεις.
Η αναπτυξιακή προσέγγιση του προγράμματος συνδυάζει την ανάγκη των ατόμων για συναισθηματικά ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον με τις ανάγκες για υψηλά επίπεδα δόμησης και συνεπείας. Οι ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται άμεσα με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Η συναισθηματική ζεστασιά φανερά- ανοιχτά και όχι υπολανθάνουσα υιοθετείται ως μέρος της μεθοδολογίας .
Η πρώτη έμφαση δίνεται στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων που προκαλούν ευχαρίστηση στο άτομο.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους.  τα άτομα ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες με αλλά άτομα και παρακινούνται οι αναπτυξιακά κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές. Αν δημιουργούνται κοινωνικές συγκρούσεις, τότε ο ενήλικας λεκτικά παρακινεί προς κοινωνικά αποδεκτά << σενάρια συμβιβασμού >> και δηλώνει με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο τις αιτίες και τις συνέπειες για να αποσαφηνίσει τις κινήσεις του ενός παιδιού προς το άλλο. Τελικός σκοπός είναι ο ενήλικας να έχει εξασφαλίσει την επιτυχία με το να είναι ικανός να παρακινεί την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά.
Η διαχείριση της συμπεριφοράς είναι πολύ θετικό γεγονός καθώς εστιάζει στην ανάπτυξη του ρεπερτορίου των συμπεριφορών του ατόμου αντί στο <<ξεφόρτωμα>> των << ανεπιθύμητων >> συμπεριφορών. Όταν μια συμπεριφορά πρέπει να τροποποιηθεί η να εξαλειφθεί (επειδή είναι επικίνδυνη η εμποδίζει την αναπτυξιακή πορεία ) τότε το παιδί λαμβάνει το μήνυμα ότι αυτή δεν επιτρέπεται αλλά ταυτόχρονα κατευθύνεται σε μια άλλη ελκυστική εναλλακτική και αποδεκτή που την υποκαθιστά. Μερικές επικίνδυνες συμπεριφορές αντιμετωπίζονται μέσω λειτουργικών εκπαιδευτικών τεχνικών , χωρίς όμως την χρήση ποινών.
Το θεραπευτικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον πρέπει να είναι λειτουργικό, καλά δομημένο, σχεδιασμένο ώστε να αναιρεί στοιχειά που αποσπούν την προσοχή και να υποβοηθά το άτομο να αναλάβει πρωτοβουλίες.
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζει η συνεπεία και σταθερότητα.
Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτών γίνονται με βάση το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπευτικής αντιμετώπισης, που εκπονείται μετά τις αξιολογήσεις από την διεπιστημονική ομάδα, και συζητούνται στις ομάδες εργασίας.
Η αρχική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται στις εμπειρίες του ατόμου και δεν θεωρείται ως μια ξεχωριστή δραστηριότητα η οποία διδάσκεται μεμονωμένα. χρησιμοποιούνται λοιπόν αρχικά για την εκπαίδευση και διευρύνονται, εμπλουτίζονται  οι δραστηριότητες του ιδίου του ατόμου και η αναπτυσσομένη  ικανότητα να ανταποκρίνεται. Δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε στο άτομο επιτακτικά ένα ξένο σύστημα που το αναστατώνει. σταδιακά το επιδιώκουμε και αυτό αφού πρώτα έχουμε δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης ,και διασφαλίσει συνθήκες συνεπείας και  προβλεψιμότητας. η ανάπτυξη της επικοινωνίας αποτελεί βασικό στόχο και βασίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνιακής κατανόησης και έκφρασης (μη-λεκτικής, λεκτικής) και συντονισμού των  επικοινωνιακών και γλωσσικών εμπειριών του παιδιού.  Το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπευτικής-εκπαιδευτικής παρέμβασης  βασίζεται στο αναπτυξιακό προφίλ, στις αξιολογήσεις και κυρίως στις ανάγκες του ατόμου. σε τακτά διαστήματα γίνονται οι επαναξιολογήσεις που καθορίζουν τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν με βάση το θεραπευτικό πλάνο και των επιμέρους στόχων.
Το κυρίως πρόγραμμα γίνεται σε κέντρο ημέρας  αλλά καθώς η οικογένεια ακολουθεί τις οδηγίες πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές παρέμβασης κάθε δραστηριότητα της καθημερινής ζώνης του ατόμου αποκτά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Μεθοδολογία και εκπαιδευτικό υλικό
Τα προγράμματα αναπτύσσονται εξατομικευμένα και ομαδικά με βάση την αρχική αξιολόγηση, τον προσδιορισμό των μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων στόχων, τα σχεδία δράσης και τις διαρκείς αξιολογήσεις.  ειδικότερα, τα εξατομικευμένα θεραπευτικά - εκπαιδευτικά προγράμματα του κάθε ατόμου βασίζονται στα ιδιαιτέρα γνωστικά χαρακτηριστικά του, στις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντα του και τις επιθυμίες του, λειτουργώντας σε ένα ασφαλές δομημένο περιβάλλον με ποικιλία δραστηριοτήτων.
Η λειτουργία του κάθε χώρου είναι ξεκάθαρη και σαφής.
Η μεθοδολογία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται προωθούν την ανεξαρτησία και ανταποκρίνονται στις ιδιαιτέρες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των ατόμων με αυτισμό.

Ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας
Το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του κέντρου θα περιλαμβάνει  την παροχή υπηρεσιών , σε ατομική η και ομαδική βάση στο πλαίσιο ενός οργανωμένου προγράμματος( π.χ ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων).

Λειτουργία: Δευτέρα – Παρασκευή (πρωί – απόγευμα)
Ειδικά προγράμματα  γίνονται επίσης τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες και τις περιόδους διακοπών.
 
RocketTheme Joomla Templates