Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Το "μαζί" της δικής μου ύπαρξης ακόμη κοιμάται.

Βοήθησε με να το ξυπνήσω και να βαδίσουμε παρέα"....
Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα
Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο.) είναι διεπιστημονική και υποστηρίζεται από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το σύνολο των εργαζομένων ορίζεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας.
Ο αριθμός ανά ειδικότητα των μελών που προσωπικού που στελεχώνουν το Κέντρο Ημέρας και που θεωρούνται άκρως απαραίτητες για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του είναι:
§ 1 Παιδοψυχίατρος  (μερικής απασχόλησης,εξωτερικός συνεργάτης)
§ 1Ψυχολόγος
§ 1 Εργοθεραπευτής
§ 1 Κοινωνικός Λειτουργός
§ 1 Λογοθεραπευτής
§ 2 Ειδικoί εκπαιδευτές/παιδαγωγοί
§ 1 Διοικητικός/η Υπάλληλος
Σύνολο ατόμων:  7 - 8
Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε για την τακτική εποπτεία του έργου της Π.Θ.Ο. εξωτερικός επόπτης, ο οποίος έχει  πολυετή πείρα σε θέματα λειτουργίας Κέντρων Ημέρας για το αυτισμό και δυναμικής της ομάδας.

Έργο της Π.Θ.Ο. είναι ο σχεδιασμός και η παροχή όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας.

Βασική αρχή λειτουργίας της είναι η αμοιβαία ισότιμη συνεργασία των μελών της με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου του Κέντρου Ημέρας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝH

Παυλοπούλου Γεωργία

Ειδική Παιδαγωγός, Μ.Sc.

Yποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου,Τμήμα Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Σύντομο Βιογραφικό

Επαγγελματική εμπειρία σε  Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, πολύχρονη εκπαίδευση με εποπτεία σε ΑΒΑ και ΤΕΑCCH, παιχνιδοκεντρική αξιολόγηση, αλληλοδραστικού τύπου παρεμβάσεις, οικογενειοκεντεντρικές τεχνικές συμβουλευτικής στήριξης οικογένειες,

Ερευνητικά και επαγγελματικά  ενδιαφέροντα : Οικογενειοκεντρικά μοντέλα παρέμβασης, σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια, mentalizing therapy treatment, φαινομενολογία, μητρική απαντητικότητα και παιχνίδι με μητέρες παιδιών με αυτισμό.Εκλεκτικά μοντέλα θεραπείας ( στοιχεία TEACCH, ABA,FLOORTIME, PECS, MAKATON, PLAYSCHOOL CURICULLUM,SOCIAL STORIES και άλλα)

Ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και με κριτήρια τη γνώση, την εμπειρία και την αποδοχή των αρχών που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας.Η επιστημονικά υπεύθυνη έχει την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας, το συντονισμό του έργου της Π.Θ.Ο. και διασφαλίζει τη διασυνδετική συνεργασία με τους άλλους φορείς ψυχικής υγείας. Με  ευθύνη της επιστημονικά υπεύθυνης διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζομένων, εκτός των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητα τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους στόχους του κέντρου ημέρας και στον χρόνο απασχόλησης ( μερική η πλήρης )  του εργαζομένου σε αυτό.

Επιλεγμένες εισηγήσεις σε συνέδρια/ημερίδες :

3rd International Conference on Education & Educational Psychology

Istanbul,Turkey -13/10/2012

Living with autismExploring the experiences of siblings of children with autism spectrum disorders.

 

27th Prefacture and ΚΕΔΔΥ, Kalamata, Greece - 26/09/2011

"Autism Spectrum Disorder in the Mainstream Classroom"

Presented good practices and techinques to early chidlhood teachers of the Prefecture of Messinia in collaboration with the School Councellor of Preschool Education

16th Int'l Conference of the Association of Psychology and Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.) - Athens, Greece - 17 to 20/06/2011
Presented research on barriers and facilitating factors in play interactions among mothers and young children with autistic spectrum disorders

4th Scientific Conference of Clinical Psychology and Psychology of Health
Athens, Greece - 4 to 7/11/2010
Discussed good, family-focused practises in psychic health units for children with autism

3rd Scientific Conference of Clinical Psychology and Psychology of Health
Thesalloniki, Greece - 2007
Explored child-mother interaction as a stress factor in mothers of autistic preschool children.
Examined short-term outcomes of Bromwich's interactional intervention program, and whether this affects maternal stress levels or improves child-mother interaction. 

10th Int'l Conference of Psychological Research
University of Loannina, Greece - 2005 
"Speech Problems in Childhood: Towards an Alternative Interactive Model of Intervention" 
Research involved two case studies: 5 year old child with dysphasia, and 6 year old child with developmental speech disorder.
Presented action research, longitudinal case study of a child with pervasive developmental disorder. Demonstrated resulting model for family-centred and play-based intervention.

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates