Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Σαν τους κόκκους της άμμου, αμέτρητοι,

απηροελάχιστοι, ως το αέναο. Έτσι και η προσπάθεια έτσι και η ελπίδα"....
ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ..ΕΙΔΙΚΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ;
Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και συχνά για το παιδί με αυτισμό το ερώτημα
για τους γονείς είναι γενικό ή ειδικό σχολείο !

Θεωρητικά η  συνεκπαίδευση, η οποία είναι ανθρωποκεντρική, ωφελεί
όλους τους μαθητές, με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η
συνεκπαίδευση θα προετοιμάσει του μαθητές για να ζήσουν και να
εργασθούν σε μια πλουραλιστική κοινωνία.Από την άλλη μεριά το ειδικό
σχολείο μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση . Το
ερώτημα για τους γονείς με παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
θα πρέπει να είναι " σε ποιο πλαίσιο εκπαίδευσης το παιδί θα λάβει
καλύτερη αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών , θα βιώσει
λιγότερο άγχος και θα αποδώσει τα μέγιστα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
του".

Με τον όρο ένταξη εννοούμε τη  χωροχρονική τοποθέτηση, κοινή διαβίωση
-συνύπαρξη στο ίδιο πλαίσιο των παιδιών με ιδιαιτερότητες με τα
υπόλοιπα παιδιά. Με τον όρο ενσωμάτωση μιλάμε για ισορροπημένη και
ουσιαστική ένταξη του παιδιού στις ομάδες των συνομηλίκων, η
απρόσκοπτη χωρίς εμπόδια συμμετοχή του στη τάξη και στις μαθησιακές
διαδικασίες, η  πλήρης αποδοχή του ως ψυχοκοινωνική οντότητα και ως
μαθητής από εκπαιδευτικούς /συμμαθητές και γενικά την κοινότητα του
σχολείου.
Η ειδική αγωγή προσφέρει τεχνικές διδασκαλίας και ειδικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες από  ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό ( ειδικό
παιδαγωγό,λογοθεραπευτή, σχολικό ψυχολόγο κλπ.).


Έχουμε δει κατά καιρούς παιδιά να ωφελούνται και να βελτιώνεται το
αναπτυξιακό τους επίπεδο μέσα από  διαδικασίες ενσωμάτωσης στα πλαίσια
του γενικού
σχολείου με δάσκαλους οι οποίοι είναι καλά ενημερωμένοι ,με
ευρηματικότητα και σύστημα.Έχουμε επίσης δει παιδιά να επωφελούνται
τρομερά και να μαθαίνουν σημαντικές δεξιότητες στα πλαίσια του ειδικού
σχολείου . Έχουμε δει και παιδιά που απλά ενσωματώθηκαν σε τάξεις μετά
από επιμονή των γονιών τους αγνοώντας τις συστάσεις του ΚΕΔΔΥ και δεν
ωφελήθηκαν καθόλου, αντιθέτως αντιμετώπιζαν καθημερινά ένα περιβάλλον
το οποίο τους προκαλούσε αισθητηριακή υπερχείλιση, άγχος και
ματαίωση.Κάθε περίπτωση παιδιού είναι διαφορετική.Η διδασκαλία κ
κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών με αυτισμό για να είναι πετυχημένη
απαιτεί γνώση, υπομονή, αποδοχή της διαφορετικότητας και
εξατομίκευση!!

Οι σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν με συνέπεια ότι ότι το ιδανικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον για μαθητές με αυτισμό έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά
α)  δομημένο μαθησιακό περιβάλλον,
β) σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα,
γ)  ένας-προς-ένα διδασκαλία  και ομαδική εργασία
γ)  εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας  (οπτικοποιημένο διδακτικό
υλικό,  φυσική καθοδήγηση)  και
δ)  εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους
Η εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό θα πρέπει να  είναι
προσανατολισμένη στη μείωση
της  γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που προέρχονται από τις
δυσκολίες του ατόμου με αυτισμό  στην επεξεργασία των ερεθισμάτων του
περιβάλλοντος.

Η κατανόηση του περιβάλλοντος αυξάνει την ικανότητα του μαθητή να
ελέγχει το περιβάλλον και να γίνει αυτόνομος σε πολλούς τομείς της
ζωής του.
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τους κανόνες και τις
προσδοκίες του σχετικά με την συμπεριφορά, να διδάξει με λεπτομέρεια
και σαφήνεια τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, να διδάξει στον
μαθητή πώς να αλληλεπιδρά με την χρήση κοινωνικών ιστοριών,
μοντελοποίησης και το παίξιμο ρόλων.Επιπλέον  είναι σημαντικό ο
εκπαιδευτικός να 'σπάει' τις εργασίες σε μικρότερα τμήματα και να
χρησιμοποιεί οπτικούς οργανωτές, νοηματική χαρτογράφηση και
σχεδιαγράμματα
Η οργάνωση λοιπόν και η δομή βοηθούν το αυτιστικό άτομο να καταλάβει
τον κόσμο που το περιβάλλει. Η δομημένη εκπαίδευση γεφυρώνει το χάσμα
ανάμεσα στην εμπειρία του ατόμου με αυτισμό και τον κόσμο το οποίο
είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει.
Βοηθά τα άτομα να είναι πιο ήρεμα. Γνωρίζουμε ότι τα άτομα με αυτισμό
είναι ιδιαίτερα ανήσυχα και αγχώδη, ακόμα και αν δεν γίνεται
αντιληπτό. Είναι αναμενόμενο, αφού τα αισθητηριακά ερεθίσματα τα
βομβαρδίζουν καθημερινά συνεχώς, αδυνατούν να διακρίνουν το σημαντικό
από το ασήμαντο και δεν κατανοούν τι συμβαίνει στον κόσμο που τα
περιβάλλει, ούτε τι περιμένουν οι άλλοι.
Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν ότι ο  αυτισμός
αποτελεί στη βάση του μια αναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζεται  με
ιδιάζουσα συνθετότητα. Διαφοροποιείται και από την νοητική καθυστέρηση
και από τις ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες λόγου - μάθησης, μολονότι
γνωσιακές γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμπεριέχονται στην αυτιστική διαταραχή.
Οι γονείς θα πρέπει να να λάβουν υπόψη τους ότι μια βεβιασμένη ,
πρόχειρα σχεδιασμένη ένταξη ενός μαθητή με αυτισμό στο γενικό σχολείο
θα αποφέρει μοιραία απο-ένταξη του παιδιού.Για τα παιδιά με αυτισμό η
τάξη του γενικού σχολείου είναι συχνά γεμάτη αισθητηριακά ερεθίσματα
που αδυνατούν να επεξεργαστούν ... γεμάτη κοινωνικά σενάρια που
αδυνατούν να κατανοήσουν, γεμάτη αναπάντεχα γεγονότα που τα τρομάζουν
και ρουτίνες που αδυνατούν να ακολουθήσουν.


Τα παιδιά με αυτισμό είναι διαφορετικά από παιδιά με άλλες
αναπτυξιακές δυσκολίες...Επιπλέον και το κάθε παιδί με αυτισμό είναι
διαφορετικό..Οπότε δεν υπάρχει μια συνταγή για όλους.Η βαρύτητα των
χαρακτηριστικών του αυτισμού διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως
περιλαμβάνει επιβράδυνση στην γλωσσική ανάπτυξη και στην
επικοινωνία,ανακόλουθες μορφές αισθητηριακών αντιδράσεων,δυσκολίες
στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων,  ανομοιογενείς μορφές
διανοητικών λειτουργιών και περιορισμένα ενδιαφέροντα.Μια έγκαιρη
επίσκεψη στα ΚΕΔΔΥ  θα μπορέσει να δώσει κατεύθυνση στους γονείς
σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή ανάλογα με τα
ελλέιματα του κάθε παιδιού .

Παυλοπούλου Γεωργία
Ειδική Παιδαγωγός, Μ.Sc.
Yποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου,Τμήμα Ψυχολογίας και
Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Παιδιού και Εφήβου με Αυτισμό Ν.Μεσσηνιας

_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο Κέντρο Ημέρας παιδιού και εφήβου με αυτισμό Ν.Μεσσηνίας παρέχεται
ομαδικό πρόγραμμα για παιδιά που βρίσκονται σε επίπεδο ένταξης
σε σχολικό πλαίσιο με παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξης με πολύ καλή
ανταπόκριση!

Τα παιδιά μαθαίνουν βασικές δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να
ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό πλαίσιο.

Μερικοί από τους στόχους του προγράμματος στο Κέντρο Ημέρας στις
ομαδικές συνεδρίες είναι οι εξής :

· Επίσταση Προσοχής

· Ομαδική & όχι Μοναχική Ενασχόληση

· Ενδιαφέρον για τους συνομήλικούς τους

· Κοινωνική Συσχέτιση

· Εποικοδομητική συμμετοχή(η ενεργός συμμετοχή του παιδιού στις
δραστηριότητες της τάξης και βλεμματική παρακολούθηση των ατόμων (της
εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών) που έχουν το λόγο στην τάξη.

Επίσης περιλαμβάνει ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες  που ορίζει η
εκπαιδευτικός, και αναμονή μεταξύ δραστηριοτήτων, χωρίς εκδηλώσεις
διασπαστικής και στερεότυπης  συμπεριφοράς.)

· Κατανόηση και ακολουθία βασικών ρουτίνων και κανόνων της τάξης συχνά
με χρήση οπτικού υλικού, ιστοριών κατάλληλα επεξεργασμένων

· Κατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις,καλλιέργεια αυτοπεποίθησης
και αυτοέλεγχου.

· Εμπλουτισμός ενδιαφερόντων.
Επιπλέον προσφέρονται παράλληλα ανάλογα τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού εξατομικευμένες και συμβατές  με τις  σύγχρονες
θεραπευτικές προσεγγίσεις  συνεδρίες (ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία,αισθητηριακή ολοκλήρωση, ψυχοκινητική, ειδική αγωγή).
Για πληροφορίες στο 2721301191
 
RocketTheme Joomla Templates