Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Εκτύπωση
ΝΟΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, ενώ στην πραγματικότητα είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει, και άλλες διαταραχές εκτός από τον αυτισμό . Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού περιλαμβάνει:
Βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και μείωση των αυτιστικών συμπτωμάτων. Επιπλέον, για τα περισσότερα προγράμματα, εντόπισε οφέλη μέσα στα 1-2 χρόνια εντατικής προσχολικής εκπαίδευσης και δυο μακροπρόθεσμες μελέτες συνέχειας (follow up). Μετα-ανάλυση των Dawson and Osterling (1997) Οι Dawson και Osterling (1997) ανέλυσαν ορισμένες από τις πρώιμες παρεμβάσεις στο αυτισμό και συγκέντρωσαν τα κοινά χαρακτηριστικά επιτυχών προγραμμάτων.
Αυτή η εργασία ολοκληρώθηκε πριν τη δημοσίευση της έρευνας των Ozonoff και Cathcart (1998) αλλά καλύπτει μελέτες από τις περισσότερες προσεγγίσεις (εκτός από Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Επικοινωνίας και Daily Life Therapy). Μερικές από τις έρευνες που αναφέρονται, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, έχουν μεθοδολογικές αδυναμίες αλλά όλες έχουν και ενδείξεις επιτυχίας. Οι προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής :
1) May (Behavioral ABA programme ),
2) LEAP (Integration study)
3) Health Sciences ( Interactive study), 4) Douglass ( Integration study),
5) TEACCH, Walden (Integration study)
6) Young Autism Project (Lovaas).

 

Στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το ταξινομητικό εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ICD10, τα σύνδρομα που αναφέρονται παρακάτω, ενώ δίπλα τους υπάρχουν και οι ονομασίες που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για να υποδηλώσουν αυτά:
1. Αυτισμός της παιδικής ηλικίας : αυτιστική διαταραχή, βρεφικός αυτισμός, βρεφική ψύχωση, σύνδρομο Kanner.
2. ’τυπος αυτισμός : άτυπη ψύχωση της παιδικής ηλικίας, νοητική καθυστέρηση με αυτιστικά χαρακτηριστικά.
3. Σύνδρομο Rett
4. ’λλη αποργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας (Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή): βρεφική άνοια, αποδιοργανωτική- αποαπαρτιωτική ψύχωση, σύνδρομο Heller.
5. Διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και στερεότυπες κινήσεις
6. Σύνδρομο Asperger : αυτιστική ψυχοπαθητική διαταραχή, σχιζοειδής διαταραχή της παιδικής ηλικίας.
7. ’λλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
8. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, μη καθοριζόμενη

Διαγνωστικά κριτήρια
Το DSM - IV (Εγχειρίδιο Διαγνωστικής και Στατιστικής της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας) εντοπίζει τις διαταραχές σε τρεις ευρείες περιοχές :

 

Σημαντικά θεωρούνται δώδεκα κριτήρια για τις τρεις αυτές περιοχές. Ένα άτομο με αυτισμό πρέπει να παρουσιάζει έξι από τα δώδεκα κριτήρια, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον πρέπει να υποδηλώνουν διαταραχή ή έλλειμμα στην κοινωνική αλληλεπίδραση ενώ πρέπει να υπάρχει και από ένα τουλάχιστον κριτήριο των περιοχών της επικοινωνίας και των στερεότυπων προτύπων της συμπεριφοράς.

Τα τέσσερα κριτήρια στην κατηγορία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι :

 

Τα πέντε κριτήρια για την επικοινωνία περιλαμβάνουν:

 

Τα τέσσερα κριτήρια που αφορούν τα στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς ή ειδικών ενδιαφερόντων περιλαμβάνουν :

 

 

Εμφανίσεις: 2370