Εκτύπωση

20270606d291d14f1b663cfec081be7a

Σκοποί

Υπηρεσίες

Σεπτέμβριος 2018 έναρξη Τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης

Παράλληλα:

Πολυκλαδική θεραπευτική ομάδαimages

Φιλοσοφία

  1. TEACCH
  2. ABA
  3. RDI
  4. Sensory Integration
  5. Pecs

*Συνεργασία με ΕΘΜΑ

imagesΕξατομικευμένα προγράμματα
Ατομικά και ομαδικά

Ειδική εκπαίδευση

Λογοθεραπεία-Υποβοήθηση κοινωνικής επικοινωνίας, λεκτικής επικοινωνίας & επικοινωνία με εναλλακτικές μεθόδους (Pecs)

Εργοθεραπεία-Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Προγράμματα κοινωνικοποίησης

Ψυχοκινητική αγωγή

Θεραπευτική κολύμβηση

Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα

Θεραπεία με την βοήθεια της τέχνης

 

Διασυνδετική συνεργασία:

  1. –Παράλληλη στήριξη–
  2. Τμήμα ένταξης
  1. –Ειδικό σχολείο–
  2. ΕΕΕΕΚ

Δράσεις στην κοινότηταMildautismquote 200x300

 

Εμφανίσεις: 1595