Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα 2721089978 6944169486 autismmessinia@gmail.com Δευτ.-Παρ. 08:00-19:00

Oμάδα συμβουλευτικής προσέγγισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Κ.Η στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους γονείς στις τόσες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν δημιουργεί ομάδα συμβουλευτικής προσέγγισης που θα λαμβάνει χώρα
κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα και ώρα 4:30-5:15.
Η ομάδα θα είναι 8-10 ατόμων κλειστή (χωρίς δυνατότητα προσέλευσης νέων μελών).
 
Σε περίπτωση υπεράριθμης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημιουργηθεί και δεύτερη
ομάδα .
 
Λήξη προθεσμίας συμμετοχής 31 Μαρτίου
 
Τηλ. για συμμετοχή: 2721089978 ώρες: 9:00-14:00

Διεύθυνση

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2721089978 Σύλλογος

2721301191 Κέντρο Ημέρας

6944169486 Πρόεδρος- Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

Ωρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή

Σύλλογος 08:00-16:00

Κέντρο Ημέρας 11:00-19:00

Email

Email Συλλόγου:

autismmessinia@gmail.com

Email Κέντρου Ημέρας: 

autism.kalamata@gmail.com