Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα 2721089978 6944169486 autismmessinia@gmail.com Δευτ.-Παρ. 08:00-19:00

Πρόσληψη Εργοθεραπευτή/τριας και Λογοθεραπευτή/τριας

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας, Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στη Καλαμάτα, ζητά να προσλάβει Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με τις εξής ειδικότητες:

α) Εργοθεραπευτή / τρια και, β) Λογοθεραπευτή / τρια με σχέση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας», που εδρεύει στην Καλαμάτα (Εργατικές Κατοικίες Ασύλου- Καλαμάτα), για τη χρονική περίοδο από 10- 01-2022 έως 31- 07-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά τη δημοσίευση της παρούσης, ηλεκτρονικά στο emailautismmessinia@gmail.com  και ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του Συλλόγου, Εργατικές Κατοικίες Ασύλου - Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα ως και τις 21 Δεκεμβρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου)Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Αναλυτική περιγραφή της προκήρυξης

Έντυπο αίτησης

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2721089978.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Διεύθυνση

Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Καλαμάτα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2721089978 Σύλλογος

2721301191 Κέντρο Ημέρας

6944169486 Πρόεδρος- Σαραβελάκης Κωνσταντίνος

Ωρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή

Σύλλογος 08:00-16:00

Κέντρο Ημέρας 11:00-19:00

Email

Email Συλλόγου:

autismmessinia@gmail.com

Email Κέντρου Ημέρας: 

autism.kalamata@gmail.com